About the product

We have created this application to make it hassle free for anyone to book the service they need. Need a haircut or a table for two or maybe a dentist appointment? We have you covered, no need to call and wait. Download our app and book the service you need when you need it.

How it works

  • Download "Book On The Go"
  • Choose your service provider
  • Select a service
  • Select date and time you want
  • Book your time slot and get instant confirmation
  • That's all, your booking will be waiting for you

Download


  • BookOnTheGo
  • SIA Ministri 2020-01-23 ir noslēgusi Līgumu Nr. MVK-L-2020/1 ar va "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par atbalsta saņemšanu tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis” apakšprogrammas “Mazo un vidējo komersantu instruments” 2.fāzē. SIA Ministri ir izstrādājusi tehniski ekonomisko priekšizpēti, uz tās bāzes izstrādāja projekta iesniegumu un iesniedza to 2020.gada 6.oktobrī pamatprogrammas “Apvārsnis” apakšprogrammā “Mazo un vidējo komersantu instruments” 2.fāzē. SIA Ministri ir noslēgusi ar VA "Latvijas investīciju un attīstības aģentūra" līgumus par atbalsta saņemšanu 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros: 1) Līgums Nr. IZ-L-2018/87 no 01.10.2018. Tiek atbalstīta dalība starptautiskajās izstrādēs un individuālas vizītes. 2) Līgums Nr. VP-2018/4 no 10.05.2018 par projekta "Book On The Go - tiešsaistes rezervāciju platforma” īstenošanu. Projekta ietvaros tika izstrādāts klientu uzvedības modeļa algoritms un intelektuālais čatbots. 3) Līgums Nr. IZ-L-2019/15 no 03.06.2019. Tiek atbalstīta dalība starptautiskajās izstrādēs un individuālas vizītes. 4) līgums nr. IZ-L-2020/84 no 17.03.2020 . Tiek atbalsti dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešo vizīšu pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs nodrošināšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/00.